Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες και πως αντιμετωπίζονται

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία) ενώ έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση. Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται στη διαφορετική κατασκευή του εγκεφάλου και δε θεραπεύονται.
Η αργοπορημένη καθαρή ομιλία, η αδυναμία του να θυμάται την ονομασία γνωστών αντικειμένων (π.χ. τη μπάλα), η δυσκολία να ξεχωρίζει ζώα από αντικείμενα, να συγκεντρώνεται και να ακολουθεί τις εντολές περνώντας από τη μία στην άλλη δραστηριότητα (χωρίς να την ολοκληρώνει) , είναι ορισμένες από τις ενδείξεις για την έγκαιρη αναγνώριση του νηπίου που κινδυνεύει να εμφανίσει (Μ. Δ.). Η αργή ανάγνωση, η ακατάστατη γραφή, η αδυναμία επίλυσης απλών μαθηματικών πράξεων και προβλημάτων, η ελλιπής ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, είναι κάποιες από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί με (Μ. Δ.) στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Τα πολλά ορθογραφικά λάθη, η δυσανάγνωστη γραφή, η αργή και συλλαβιστική χωρίς νόημα ανάγνωση, οι δυσκολίες στην κατανόηση του περιεχομένου των κειμένων που ακούει ή διαβάζει, οι δυσκολίες στα μαθηματικά και στην οργάνωση του χρόνου μελέτης, όπως και η προβληματική συμπεριφορά (επιθετικότητα, παραβατικότητα, κοινωνική απομόνωση, κατάθλιψη, χρήση αλκοολούχων και ναρκωτικών ουσιών…) συμπληρώνουν την πιθανή εικόνα του μαθητή με (Μ.Δ.), που δεν του έχει παρασχεθεί εγκαίρως η κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια, σε μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.

Η διάγνωση των (Μ. Δ.) μπορεί να γίνει από εξειδικευμένους δημόσιους ή ιδιώτες επιστήμονες (ψυχοπαιδαγωγούς, σχολικούς ψυχολόγους). Στην ελληνική νομοθεσία αναφέρεται ότι οι μαθητές με (Μ. Δ.) μπορούν να φοιτούν στη συνήθη σχολική τάξη με πιθανή παράλληλη στήριξη από τον ειδικό παιδαγωγό ή σε καλά οργανωμένα και στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα σε κανονικά σχολεία. Επίσης μπορεί να προσφερθεί ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια από ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχοπαιδαγωγούς (επιπέδου master ή/και διδακτορικού) στο σπίτι ή σε ιδιωτικά κέντρα. Ακόμη τόσο στο γυμνάσιο-λύκειο όσο και στο πανεπιστήμιο, δίνεται η δυνατότητα οι υποψήφιοι με (Μ.Δ) να εξετάζονται προφορικά στις γενικές εξετάσεις και στις τμηματικές πτυχιακές εξετάσεις.

Κάποιοι από τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και του σπιτιού είναι οι εξής:
• Η ουσιαστική συνεργασία σχολείου-οικογένειας
• η καλή πληροφόρηση των γονέων για την αναμενόμενη συμπεριφορά των παιδιών τους σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους,
• η βαθύτερη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα (Μ. Δ.) ,
• η χρήση ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας και της σύγχρονης τεχνολογίας που αντιστοιχούν στις ανάγκες και στο πώς μαθαίνουν τα άτομα αυτά,
• η ενθάρρυνση,
• οι θετικές προσδοκίες,
• η πλήρης αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητάς τους!


Κανδαράκης Ανδρέας Γ.

en_GBEnglish