Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Ξενώνας Εφήβων τύπου Β1 είναι μονάδα στεγαστικού τύπου – δυναμικότητας έως δέκα (10) ωφελουμένων – που φιλοξενεί άτομα (παραβατικοί έφηβοι) με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Σκοπός του Ξενώνα είναι να διασφαλιστεί η παραμονή των εφήβων στην κοινότητα και η συνέχιση ή αποκατάσταση των σχέσεων τους, με την επιμόρφωση, τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

H Μονάδα θα καλύπτει την ψυχολογική και νοσηλευτική φροντίδα των εφήβων, διαθέτοντας ταυτόχρονα υποστήριξη στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με προγράμματα εκπαίδευσης, προαγωγής υγείας, και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης αλλά και υποστήριξη – διασύνδεση με Φορείς και Αρμόδιες Αρχές, που αφορούν στην παραβατική τους συμπεριφορά με απώτερο και κυριότερο στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας.

Η λειτουργία του Ξενώνα αναπτύσσεται στις ακόλουθες ενότητες, διέπεται από εραπευτικούς στόχους που εμπίπτουν σε όλους τους τομείς της ζωής των ωφελουμένων των υπηρεσιών της και αφορούν:

 • Σταθερή ψυχολογική, νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική στήριξη των εφήβων – Έμφαση θα δοθεί στου εθισμούς και στην αξιοποίηση ατομικών θεραπευτικών προσεγγίσεων. για την αντιμετώπιση του εθισμού.
 • Αξιολόγηση της θεραπευτικής πορείας των ωφελουμένων και δημιουργία ατομικού θεραπευτικού τους προγράμματος με την ενεργή τους συμμετοχή, τέτοιο που να συνάδει με τις ανάγκες τους και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους
 • Παραπομπή περιστασιακών χρηστών ουσιών σε Αρμόδιους και Πιστοποιημένους Φορείς για Προγράμματα απεξάρτησης (με την συναίνεση της ανήλικης ή κατόπιν εντολής του εισαγγελέα).
 • Ειδική Αγωγή – Αντιμετώπιση εκείνων των διαταραχών που, βιβλιογραφικά, έχουν συνδεθεί με την παραβατικότητα (ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές διαγωγής, διαταραχές αυτιστικού φάσματος)
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, κοινωνικής προσαρμοστικότητας
 • Ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη στις οικογένειές τους
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση μέσω της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Κατάρτισης σε συνεργασία με Αρμόδιους Φορείς
 • Συμβουλευτική μέσω Ψυχομετρικών Τεστ και Ψυχοθεραπευτικές Συνεδρίες
 • Παραπομπή σε αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη και πιστοποίηση δεξιοτήτων
 • Προετοιμασία για την Συνεντευξιακή Διαδικασία
 • Παραπομπή σε φορείς διεξαγωγής πρακτικής Άσκησης
 • Δράσεις Ψυχοεκπαίδευσης και Ενημέρωσής σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς ο τρόπος με τον οποίο το σχολείο αντιδρά στα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας είναι καθοριστικός στη μείωση και στο σταδιακό τερματισμό τους
 • Καταπολέμηση του διττού στίγματος της ψυχικής ασθένειας και της παραβατικής συμπεριφοράς μέσω της ευαισθητοποίησης της κοινότητας. Στόχος είναι η συναναστροφή της κοινότητας στην προσπάθεια αποστιγματοποίησης και η καλλιέργεια πνεύματος ανοχής της διαφορετικότητας, με απώτερο στόχο την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της παραβατικότητας.
 • Προβολή του αποκαταστασιακού έργου σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και συναφείς εκδηλώσεις που αφορούν την ψυχική υγεία και ειδικότερα την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. .
 • Συνεχής ανανέωση γνώσεων του προσωπικού σε νέες μεθόδους αποκατάστασης και φροντίδας αλλά και του νομικού πλαισίου και των δικαιωμάτων των ωφελουμένων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης.
 • Εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των ακαδημαϊκών γνώσεων (on job training) επαγγελματιών ψυχικής υγείας, στα πλαίσια προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών τους προγραμμάτων.
 • Νομική Υποστήριξη ωφελουμένων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η Μονάδα είναι στελεχωμένη από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων με σκοπό να πλαισιώσει με τον αρτιότερο τρόπο τις ανάγκες των ωφελουμένων, αλλά και να υποστηρίξει το συγγενικό τους περιβάλλον.

Συγκεκριμένα η Μονάδα διαθέτει:

Επιστημονικά Υπεύθυνο – Ψυχίατρο


Παιδοψυχίατρο


Ψυχολόγο


Κοινωνικό Λειτουργό


Ειδικό Παιδαγωγό


Νοσηλευτικό Προσωπικό


Βοηθητικό Προσωπικό

Νομική Υποστήριξη

Το έργο υλοποειίται στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης “Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας” της Δράσης “Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: 2105137854
Email: kolonos@medicalpsychology.eu

en_GBEnglish