Δελτίο Τύπου: Υπεγράφη Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της “Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Ψυχολογίας” και του Συλλόγου ΑΜΕΑ Μεγάρων

Μετά την ίδρυση και λειτουργία Πρότυπης Μονάδας Ψυχικής Υγείας για ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης για Γονείς, με τίτλο «Με αγάπη και γνώση για το παιδί και την οικογένεια» – Σχολή Γονέων – , ο Γιώργος Κούτας, Νόμιμος Εκπρόσωπος της «Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Ψυχολογίας» και Ιατρικός Ψυχολόγος, υπογράφει στις 13-02-2024 συμφωνητικό συνεργασίας με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΑ Μεγάρων, με σκοπό την παροχή επιστημονικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, με τελικό στόχο την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία του Υπουργείου Υγείας, για την ανάληψη Μονάδας Ψυχικής Υγείας – Κέντρο Ημέρας Αυτισμού και την υλοποίηση της στα Μέγαρα.

Ακόμα μέσα από την συνεργασία της «Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Ψυχολογίας» με τον Δήμο Μεγαρέων, θα αναζητηθούν κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ευρωπαϊκών, εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων, για την ίδρυση και λειτουργία στεγαστικής δομής κατάλληλης για τη φροντίδα των ωφελούμενων της προαναφερόμενης μονάδας αυτισμού αλλά και των ωφελούμενων του συλλόγου ΑΜΕΑ Μεγάρων.

Στους κεντρικούς στόχους της συνεργασίας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου αναφορικά με τη σημασία της ψυχοκοινωνικής υγείας, η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας και η οργάνωση ειδικών μονάδων υγείας προσανατολισμένων στην εξυπηρέτηση σύγχρονων αναγκών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής, νοητικής και νευρολογικής υγείας. Με επίκεντρο τον πολίτη ο Γιώργος Κούτας, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στον χώρο της ψυχικής υγείας, δημιουργεί ευκαιρίες για την αναδιοργάνωση του «χάρτη» παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υγείας της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα των Μεγάρων.

en_GBEnglish