Εθελοντική Εργασία

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας δέχεται αιτήσεις εθελοντικής εργασίας και μετά απο αξιολόγηση, εφόσον οι ανάγκες της και οι συναφείς με το προφίλ του αιτούντος δραστηριότητές της το επιτρέπουν, μοιράζεται μαζί του την εργασιακή κουλτούρα της και την δημιουργική της δράση. Κατά την διάρκεια του εθελοντισμού παρέχονται ομοειδής εκπαιδευτικές δυνατότητες με του λοιπού εργατικού δυναμικού που κατά περίπτωση και ανά ειδίκευση του εθελοντή, μπορούν ενδεικτικά να είναι: συμμετοχή σε Εποπτείες, σε Εκπαιδεύσεις, σε σεμινάρια ή συνέδρια.
Η απασχόληση του εθελοντή δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη για λιγότερες από 24 ώρες ανά εβδομάδα καθώς κατά την θεώρηση της Εταιρείας, δεν θα μπορούσε να καταστεί ωφέλιμη και αποδοτική για κανένα μέρος.
Με την περαίωση της εθελοντικής εργασίας χορηγείται αξιολόγηση και βεβαίωση.
 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Τύπος ταυτότητας

  Προτιμάτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο:

  Επίπεδο εκπαίδευσης


  Συμπληρώστε τις επιπλέον γλώσσες που γνωρίζετε και το επιπεδό σας

  Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πρόσθετες ικανότητες, προσόντα και εμπειρία που διαθέτετε.

  Εργασιακή κατάσταση:

  Περιγράψτε την θέσης σας στην παρούσα ή την πιο πρόσφατη εργασία σας.

  Περιγράψτε τους λόγους που θέλετε να γίνετε εθελοντής.

  Εαν έχετε πάρει μέρος σε εθελοντικές δράσεις στο παρελθόν περιγράψτε ποιο ήταν/είναι το αντικείμενο, σε ποιά εθελοντική οργάνωση και για πόσο διάστημα είχατε συμμετοχή.

  Παρακαλούμε περιγράψτε το πόσο συχνά μπορείτε να συνεισφέρετε, π.χ. 1-2 φορές την εβδομάδα, 5 φορές το μήνα, καλοκαιρινούς μήνες κ.λπ.


  elGreek