Κατ’ οίκον Υπηρεσίες

Μάθετε περισσότερα

Ιδιωτικές Υπηρεσίες


πλήρες φάσμα διαγνωστικής – υποστηρικτικής – θεραπευτικης φροντίδας

Εκπαίδευση


in-house & out-sourcing training για το ανθρώπινο δυναμικό ή/και το ευρύ κοινό

Συνεργαζόμενοι Φορείς


Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. επί τη βάση Εθνικών, Περιφερειακών, Κοιν. Προγραμμάτων Υγείας

το όραμά μας

Η “Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας” δημιουργήθηκε το 2020, ως ένα εκ των καταβολών του συγγενικό, αλλά πάντα ζωηρό και καινοτόμο αποκύημα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης της χώρας. Ο κεντρικός πυρήνας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται και στον οποίο στοχεύει κάθε Δράση και Υπηρεσία της, είναι η βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Για την επίτευξη του στόχου της, η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας, παρέχει μεγάλο φάσμα των υπηρεσιών της ιδιωτικά μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της, ενω ταυτόχρονα προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της ένταξης του συνόλου των υπηρεσιών της σε Εθνικά Προγράμματα, ωστε η προσπελασιμότητα στις υπηρεσίες της να καθίσταται αδιάκριτη και ο πρωταρχικός της στόχος να διευκολύνεται μέσω του μαζικού κοινωνικού βηματισμού.                                                               

Νέα Οντότητα – Ταχεία Ανάπτυξη

Με την άρτια επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων – συνεργατών – εθελοντών και την εμπειρία της Διεύθυνσης, η συγκροτηθείσα από Οκτώβριο 2020 “Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας”,
ενημερώνει με συνέπεια και υπερηφάνεια για την ανάπτυξή της

1 +
Πλέον των 220
ωφελούμενων
1 +
Πλέον των 460
ομαδικών συνεδριών
1 +
Πλέον των 330
ατομικών συνεδριών
1
εθελοντές διαφορετικού επιστημονικού κλάδου

Τομείς τρέχουσας εστιασμένης δράσης

Κατ’ οίκον υπηρεσίες


χρόνιων αυτοάνοσων νοσημάτων - μετα νοσηλείας – περιγεννητικής περιόδου - ηλικιωμένων – αναπηρίας

Περιγεννητική φροντίδα


αγωγή υγείας – προετοιμασία γονεϊκότητας – δυσφορία της λοχείας ≠ επιλόχεια κατάθλιψη

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικά ενδιαφέροντα – Επαγγελματική προσωπικότητα Εργασιακές αξίες και τάσεις – νοητικές δεξιότητες

Προγράμματα δράσεων «Ψυχαργώς»


Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Θεραπεία Ζεύγους


Μια υγιής συντροφική σχέση συμβάλει στην εξέλιξη

Θεραπεία Οικογένειας


Δίνεται έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας

Οργανωτική Δομή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ.: 2106441945, 2107705008, 6936851393

    elGreek