Ιατρικός Τουρισμός

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών, συνεργατών και εθελοντών της, η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας κινητοποιεί την ανάγκη της για καινοτομία και εισέρχεται στον χώρο του Ιατρικού Τουρισμού. Κύριος στόχος είναι η κάλυψη της Ψυχικής Υγείας, υπο την μορφή της πρόληψης ή της συνοδής – δευτερογενούς – διαταραχής της Υγείας, ασθενών που θα επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο θεραπείας τους ή βελτίωσης του αισθήματος ευεξίας τους. Σημαντικός παραγωγικός συντελεστής του ως άνω θεραπευτικού “υποέργου” είναι η ομοειδής πιστοποιήσεις των Υπηρεσιών που η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας θα διαθέσει στους εγχώριους Παρόχους Ιατρικού Τουρισμού αλλά και σε Οργανισμούς, Επιτροπές, Φορείς και Κρατικές Υπηρεσίες, ώστε η προσφορά της all inclusive υπηρεσίας που επι ενδείξεως θα διατίθεται, να προσφέρεται στην διεθνή αγορά ως ένα ομογενοποιημένο “προϊόν”.

Σε μία Παγκοσμιοποιημένη αγορά υπηρεσιών Υγείας, η πληροφόρηση του ασθενούς δεν έρχεται μέσα απο τον παραδοσιακό δίαυλο της φήμης που προσλαμβάνει απευθείας ο δυνητικός καταναλωτής της υπηρεσίας. Ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικά brand και health facilitators αξιολογούν και κατευθύνουν την ζήτηση, βασιζόμενοι σε πολλά κριτήρια εμπορικής φύσης αλλά και σε τεχνικές πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας οι οποίες στην διεθνοποιημένη αγορά, υποκαθιστούν την φήμη και την φερεγγυότητα των φορέων που πιστοποιούν. Σύμφωνα με την ISQua (International Society for Quality in Health Care)  “η διαπίστευση είναι μια τυπική διαδικασία για την εξασφάλιση της παροχής ασφαλούς και υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης, με βάση τα πρότυπα και τις διαδικασίες που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται απο τους επαγγελματίες υγείας. Είναι επίσης μια δημόσια αναγνώριση της επίτευξης…….εθνικών και διεθνών προτύπων υγειονομικής περίθαλψης.” Παρόλο όμως που στην συνείδηση του αναπτυγμένου κόσμου η ψυχική υγεία έχει πλέον εντυπωθεί ως αναπόσπαστο μέρος της σφαιρικής κατάστασης υγείας του ατόμου, και παρά το γεγονός οτι η ιατρική κοινότητα πολύ συχνά εντοπίζει συμπτώματα, παράγοντες προδιάθεσης ή γνωρίζει αιτίες αναπόφευκτης επιδείνωσης της ψυχικής υγείας ασθενών με άλλη προεξέχουσα, οργανικού τύπου συμπτωματολογία, λίγες είναι οι φορές που λειτουργεί προληπτικά, παραπέμποντας τον ασθενή και ενισχύοντάς τον με ψυχολογική υποστήριξη ικανή να υπεραμυνθεί κατά των αιτιολογικών παραγόντων. Ίσως, η δυσκολία μέτρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος, συχνά να φοβίζει τον ιατρό από μια σύσταση για θεραπεία, τα αποτελέσματα της οποίας δεν είναι μετρήσιμα. Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας θα απαντήσει σε αυτό το θεραπευτικό αίτημα, και θα διαθέσει στους Παρόχους Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού ψυχοδιαγνωστική (πχ MMPI – II) και εξειδικευμένους κατά περίπτωση ψυχολόγους όπου θα συνεπικουρούν τον ασθενή βασισμένοι στις βέλτιστες πιστοποιήσεις, με τον δεοντα πολιτισμικό σεβασμό, στον χώρο που εκείνον – ως ιατρικό περιστατικό – εξυπηρετεί και κατά το δυνατόν στην μητρική του γλώσσα. Λήπτες της υπηρεσίας μπορούν να είναι τουρίστες που ήρθαν στην χώρα για να λάβουν υπηρεσίες σε προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Φυσιατρική και Αποκατάσταση

Κινητικές Δυσλειτουργίες και Ειδικές Ανάγκες

Αυτοάνοσα Νοσήματα

Γηριατρικός Τουρισμός

Προς αποκατάσταση ή εξομάλυνση των συνηθισμένων στον ιατρικό κόσμο δευτερογεννών ψυχικών ζητημάτων που συνυπάρχουν σε πολλά από τα παραπάνω περιστατικά, η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας έρχεται να πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες της με τα αυστηρότερα διεθνή πρωτόκολλα στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού, ωστε το επίπεδο των υπηρεσιών της να καθίσταται εφάμιλο της προσδοκίας και των πιο απαιτητικών Παρόχων Υγείας, που θα ζητήσουν την συνδρομή μας για τα περιστατικά τους.

 

 

elGreek