Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Οικοτροφείο για ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου έχει σαν στόχο την παροχή υποστήριξης σε πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου. Είναι μονάδα στεγαστικού τύπου με δυναμικότητα εικοσιπέντε (25) ωφελουμένων.

Στο τελικό στάδιο της άνοιας, το οποίο διαγνωστικά προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κλίμακες στάδιο 7 στην κλίμακα Global Deterioration Scale (GDS) και στάδιο 7 στην κλίμακα Clinical Dementia Rating (CDR) το άτομο συνήθως βρίσκεται σε διαρκή έκπτωση της λειτουργικότητάς του, με συχνότερα συμπτώματα την ελάχιστη ομιλία, ελάχιστες κινήσεις, υπνηλία, χωροχρονικό αποπροσανατολισμό, πλημμελή ή ανύπαρκτη ικανότητα για αυτοφροντίδα και αυτοσυντήρηση, ενώ συχνά παρουσιάζονται και επιπρόσθετοι κίνδυνοι με κύρια αιτία αυτή καθ’ αυτή τη νόσο ή τυχόν συνοσηρότητα με συχνές δευτερογενής παθήσεις όπως τραυματισμοί, επιμολύνσεις, κατακλίσεις, πνιγμονές κτλ

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας “ΙΝΙΜΑ” εναρμονίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουμένων, καλύπτοντας πρωτίστως τη νοσηλευτική τους φροντίδα και μέριμνα αλλά προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη στους φροντιστές τους και το οικογενειακό τους περιβάλλον, εφαρμόζοντας εξατομικευμένο πρόγραμμα λειτουργίας από εξειδικευμένο προσωπικό, με προγράμματα εκπαίδευσης, αγωγής και ευαισθητοποίησης φροντιστών, οικογενειακού περιβάλλοντος, τοπικής κοινότητας, συναφών επαγγελματικών κλάδων και ευρέως κοινού, αλλά και με τις εκάστοτε διαδικασίες αξιολόγησης των προγραμμάτων που εφαρμόζει, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρμόδιες Δημόσιες Αρχές.

Η λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας “ΙΝΙΜΑ” αναπτύσσεται στις ακόλουθες ενότητες, διέπεται από θεραπευτικούς στόχους που εμπίπτουν σε όλους τους τομείς της ζωής των ωφελουμένων των υπηρεσιών της και αφορούν:

  • Σταθερή και αυξημένη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική στήριξη των ενοίκων με εικοσιτετράωρη νοσηλευτική φροντίδα.
  • Παρηγορητική φροντίδα μέσω της εκτίμησης και αντιμετώπισης του πόνου, αλλά και των ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών των ασθενών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2012) και φυσικοθεραπεία για επιβράδυνση της σωματικής έκπτωσης / διατήρηση σωματικών ικανοτήτων / βελτίωση της σωματικής τους κατάστασης
  • Συνεργασία και στήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος των ενοίκων
  • Συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια ή διαλέξεις, σε δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης ή σε δρώμενα, με θεματολογία που εμπίπτει στους τομείς της εν γένει υγείας και ευεξίας, ψυχολογίας, νευρολογίας / νευροψυχολογίας, ανακουφιστικής – παρηγοριτικής φροντίδας, γεροντολογίας, κοινοτικής ψυχιατρικής και κάθε άλλης συναφούς επιστημονικής δράσης.
  • Διασφάλιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, πράξεις συνηγορίας.
  • Ομαδικά και ατομικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής για συγγενικό περιβάλλον και φροντιστές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η Μονάδα είναι στελεχωμένη από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων με σκοπό να πλαισιώσει με τον αρτιότερο τρόπο τις ανάγκες των ωφελουμένων αλλά και να υποστηρίξει το συγγενικό τους περιβάλλον και τους φροντιστές τους.

Συγκεκριμένα η Μονάδα διαθέτει:

Επιστημονικά Υπεύθυνο – Ψυχίατρο
Ιατρό Παθολόγο
Ιατρό Νευρολόγο
Ψυχολόγο
Κοινωνικό Λειτουργό
Φυσικοθεραπευτή
Νοσηλευτικό Προσωπικό: 12
Βοηθητικό Προσωπικό: 9
Νομική Υποστήριξη

Το έργο υλοποειίται στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης “Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας” της Δράσης “Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: 3ο χ.λ.μ. Ε.Ο. Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα, ΤΚ 49100
Τηλ.: 26610 47877
Email: kerkyra@medicalpsychology.eu

elGreek