Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας παρακολουθώντας την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα και με την εμπειρία που της προσδίδουν οι συνεργάτες της, δεσμεύεται στον ασθενή και σε κάθε λήπτη των υπηρεσιών της για την ποιότητα, τον συντονισμό και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προσφέρει και κατ’ οίκον.   

Η κατ’ οίκον υπηρεσία αφορά κάθε πιθανή ανάγκη ψυχολογικής αξιολόγησης, υποστήριξης και θεραπείας, αλλά και πιθανές κατά περίπτωση συνοδευτικές ανάγκες. Στόχος της ευρείας διεπιστημονικής ομάδας, η πλήρης και εξειδικευμένη κάλυψη του ωφελούμενου, που αδυνατεί να προσέλθει ως είθισται στους επαγγελματικούς μας χώρους.

Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης των κατ’ οίκον υπηρεσιών μας είναι:

Συνηθέστερα μέσα για την εκπλήρωση του στόχου πρόληψης και προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω υποκατηγοριών, είναι:

  • Ψυχολογική ενδυνάμωση, συμβουλευτική θεραπεία του άμεσου λήπτη και της οικογένειας.
  • Προαγωγή της αυτοφροντίδας και αυτοδιαχείρισης.
  • Εκπαίδευση φροντιστή – συγγενή στη φροντίδα ατομικής υγιεινής του.
  • Διασφάλιση της συνέχειας στην φροντίδα του.

Ανά περίπτωση παρατηρούνται οι ακόλουθες  προκλήσεις:

  • Αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και συνοδών συμπτωμάτων
  • Διαχείριση συναισθηματικού κενού, κατάθλιψης, κρίσεων πανικού

Διαχείριση υπάρχοντος ή επικείμενου μετεγχειρητικού ή άλλου ακρωτηριασμού, υπάρχουσας ή επικείμενης απώλειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ.: 2106441945, 2107705008, 6936851393

    elGreek