Δελτίο Τύπου: Αγγελία για Πρόσληψη Προσωπικού

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας» είναι φορέας που δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής υγείας και

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ

Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης για πρόσληψη σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Οικοτροφείο) που θα αναπτύξει στο δήμο Μεγάρων.

Οι προς αναζήτηση ειδικότητες είναι:

 1. Νευρολόγος (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΕΥ)
 2. Ψυχίατρος (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΨΧΤ)
 3. Παθολόγος (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)
 4. Ψυχολόγος (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΨΥΧ) – σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
 5. Κοινωνικός Λειτουργός (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΚΛ) – σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
 6. Διοικητικός (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΔΚΤ) – σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
 7. Νοσηλευτές (ΑΕΙ, ΤΕΙ) (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ) – σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (κυλιόμενο ωράριο)
 8. Βοηθοί Νοσηλευτή (ΙΕΚ) (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΒΝΟΣ) – σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (κυλιόμενο ωράριο)
 9. Φυσικοθεραπευτές (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΦΥΣ)
 10. Γενικών Καθηκόντων (Κωδικός Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΓΚ) – σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (κυλιόμενο ωράριο)

Υποβολή βιογραφικών:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των προσόντων τους έως 10/8. Η υποβολή υποψηφιότητας θα γίνει μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για λόγους προστασίας και αποφυγής της διασποράς του covid – 19 στην ηλεκτρονική δ/νση: hr@medicalpsychology.eu .

Τα email θα πρέπει να αναγράφουν στο ΘΕΜΑ τους τον κωδικό θέσης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργαστεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

Πληροφορίες:

 • Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 17:00
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6441945

elGreek