Η “Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας”, ανακοινώνει την Σύμβαση Έργου που συνάπτει με το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και αφορά στη παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων, υπό τη μορφή Θεραπευτικών Ομάδων, στους Παιδαγωγούς των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου. Θα πραγματοποιηθούν έξι (6) σεμινάρια, η θεματολογία των οπαίων αναλύεται ως ακολούθως:

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η διαρκής επιμόρφωση των παιδαγωγών με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών, τις αποκλίσεις στους τομείς και το ρυθμό ανάπτυξης που μπορεί να ανακύπτουν καθώς και τους ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισής τους.

en_GBEnglish