Ψυχοπαιδαγωγική Αντιμετώπιση Δυσκολιών Μάθησης και Συμπεριφοράς

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που ακολουθούνται από τους ειδικευμένους επιστήμονες της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ψυχολογίας έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα στις ανάγκες του κάθε παιδιού, βασιζόμενες σε  εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές μεθόδους, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών μάθησης, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την καλλιέργεια της σωματικής και της ψυχικής υγείας, καθώς και τη βελτίωση της καθημερινότητας σε προσωπικό, οικογενειακό σχολικό και κοινωνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της Υπηρεσίας του, ο φορέας μας, διοργανώνει ραδιοφωνικές εκπομπές με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας μας, Δρ. Ανδρέα Κανδαράκη, ο οποίος αναλύει θέματα που απασχολούν τους γονείς με τρόπο άμεσο και συνοπτικό.

Μέσω της συζήτησης ανακύπτει παραγωγικό περιεχόμενο ικανό να τροφοδοτήσει, ενημερώσει και πληροφορήσει γονείς και παιδαγωγούς, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν σημάδια στα παιδιά, που μπορεί να χρήζουν μέριμνας ή παρακολούθησης.

Η διεπιστημονική ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Ψυχολογίας παρέχει πλήρη στήριξη σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους, από το στάδιο της διάγνωσης μέχρι και τη θεραπεία.

elGreek