Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φροντιστήρια με μαθητές ηλικίας 14-17 ετών. Είναι όμως συχνό και το φαινόμενο να ζητούν βοήθεια και πληροφορίες απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι προβληματίζονται είτε για τις αρχικές τους επιλογές, είτε για μεταπτυχιακές σπουδές και ειδικότητες. Από την άλλη, ακόμα και παιδιά της Γ’ Γυμνασίου μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από μια αρχική ευαισθητοποίηση.

Η Φιλοσοφία
Ένα πλήρες και ουσιαστικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα παρακάτω δεδομένα:

  • Ο ΕΠ περιλαμβάνει τις διαδικασίες της αυτογνωσίας σε ατομικό επίπεδο και της πληροφόρησης σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Έτσι ο μαθητής δεν πρέπει να αποτελεί παθητικό διεκπεραιωτή ερωτηματολογίων και δέκτη “συμβουλών”. Αντίθετα στόχος είναι η ενεργοποίηση του μαθητή ώστε να συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα του ΕΠ και να αναλάβει μόνος του την υπευθυνότητα των επιλογών του. ‘Έτσι ο σωστός ΕΠ αποτελεί ταυτόχρονα μια διαδικασία ψυχολογικής ωρίμανσης.
  • Η υπερπληθώρα επιλογών, οι διαρκείς αλλαγές στο περιεχόμενο των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τη μία πλευρά, καθώς και οι ραγδαίες διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας με νέα επαγγέλματα να δημιουργούνται και ήδη υπάρχοντα να εκλείπουν ή να αλλάζουν περιεχόμενο, δημιουργούν την ανάγκη αναλυτικής πληροφόρησης του μαθητή και της οικογένειας.

Σε Ποια Θέματα Μπορεί να Βοηθήσει το Πρόγραμμα τους Μαθητές σας

  • Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους όσον αφορά στα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους και στις ιδιαίτερες ικανότητες που διαθέτουν.
  • Να κάνουν σταδιακά τις επιλογές τους ως προς την κατεύθυνση, τη Σχολή ή το Τμήμα που θα ακολουθήσουν, καθώς και το μελλοντικό τους επάγγελμα.
  • Να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν ως προς τη φύση της εργασίας, τα χαρακτηριστικά των επαγγελματιών που τα εξασκούν, τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, κλπ.
  • Να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις αντίστοιχες σχολές, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και την απαραίτητη προετοιμασία.
  • Να αποκτήσουν πληροφορίες για τις σχολές και τις διάφορες ειδικότητες στο εξωτερικό και να πάρουν σχετικά στοιχεία αξιολογήσεων για το επίπεδο σπουδών συγκεκριμένων σχολών.
  • Να ετοιμάσουν μηχανογραφικά δελτία, αιτήσεις, συστατικές επιστολές και ό,τι άλλο απαιτείται για την εισαγωγή σε κάποια Σχολή εντός ή εκτός Ελλάδος.

 

elGreek