ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Α5 «ΙΝΙΜΑ Μεγάρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Α5 «ΙΝΙΜΑ Μεγάρων»

Η Α.Μ.Κ.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» καλεί ενδιαφερόυμενους όπως υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την πλήρωση θέσεων για:

α) την ειδικότητα Φυσικοθεραπευτής – τρία με κωδικό θέσης Α5.Μ15 – 1 θέση

β) την ειδικότητα Νοσηλευτής με κωδικό θέσης Α5.Μ16 – 2 θέσεις

γ) την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή με κωδικό θέσης Α5.Μ17 – 1 θέση

Την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας θα βρείτε εδώ.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα βρείτε εδώ.

elGreek