Εκπαίδευση

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας, επενδύοντας στην βελτιστοποίηση πρωτίστως της ψυχικής αλλά και κάθε άλλης έκφανσης της υγείας που καλύπτεται στο φάσμα της πρωτοβάθμιας – εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, έχει ως βασικότερους πυλώνες δράσης τους επαγγελματίες που εργάζονται ή συνεργάζονται μαζί της. Ως εταιρεία “εντάσεως εργασίας”, επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα, στην εταιρική κουλτούρα, την συγκρότηση και εξειδίκευση των επαγγελματιών της. Κεντρικός άξονας δραστηριοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης είναι

  • Η προσωπική ανάπτυξη
  • Η σύνομη και συμμορφωμένη με τους ενδοεταιρικούς κανόνες εργασία και συμπεριφορά
  • Η κλινική άσκηση και πρακτική
  • Η εποπτεία

Προς επίτευξη των ανωτέρω η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας κατηγοριοποιεί τις δραστηριότητές της ως ακολούθως, ενισχύει και παροτρύνει με κάθε μέσο τα στελέχη της προς την κατεύθυνση της διαρκούς αποκόμισης γνώσεων και δεξιοτήτων και διοργανώνει πλαίσιο εκπαίδευσης για τους ιδιους, για επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας αλλά και για το ευρύ κοινό.

Ρωτήστε μας

Τηλ.: 2106441945, 2107705008, 6936851393

    elGreek