Το πρόγραμμα «Ψυχαργώς»

Το πρόγραμμα «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας αποτελεί τον διαχειριστικό βραχύωνα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2716-99 σε συνέχεια της εφαρμογής του 815/84 Κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε έχουν προκύψει δεκάδες παρεμβάσεις στο ευρύτερο πλαίσιο του νόμου, τις διευκρινήσεις, τις προσαρμογές, επιμέρους σύμφωνα για την επικαιροποίηση και τις φάσεις υλοποίησης αυτού, τις σημαντικότερες και όσες εκ των οποίων συνδιαμορφώνουν την σημερινή εφαρμογή, μπορεί ο αναγνώστης να μελετήσει ενδελεχώς εδώ.

Στον πυρήνα της στοχοθεσίας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης υπήρξε αφενός η μετατόπιση της φροντίδας και περίθαλψης του ψυχιατρικού ασθενή απο το άσυλο – ψυχιατρείο στην κοινότητα (αποϊδρυματισμός) αφετέρου η δημιουργία ενός κατά το δυνατόν διευρυμένου

πανελλαδικού δικτύου υπηρεσιών που στοχεύει στην πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, την έγκαιρη διάγνωση – θεραπεία – περίθαλψη, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση με στάδια μερικής ή πλήρους κοινωνικής επανένταξης και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, την ευαισθητοποίηση υπό μορφήν αποστιγματισμού του γενικού πληθυσμού απέναντυ σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Η τελευταία στόχευση που επενδύεται πρωτίστως με δράσεις αγωγής της κοινότητας και την κοινωνικοποίηση των ψυχικά ασθενών, επιτυγχάνεται εφόσον το σύνολο της θεραπευτικής ομάδας εκπαιδευτεί επαρκώς, και με την συνοδή του εμπειρία, αντιληφθεί τον καίριο ρόλο που παίζει στην ψυχική ανάταση του αρρώστου, στην ατομική ανάδραση και ευεξία του επαγγελματία, αλλά και την κοινωνική εξοικίωση και διαπεδαγώγηση της κοινωνικής σχέσης με τον ψυχικά ασθενή, και κατ’επέκταση, τον ίδιο της τον αυτοσεβασμό.

Πυλώνες εφαρμογής της ως άνω πολιτικής υγείας, αποτελούν οι εργαζόμενοι που στελεχώνουν Ψυχιατρικά τμήματα Γενικών Νοσοκομείων, Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευόμενα Διαμερίσματα, Κέντρα Ημέρας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κινητές Μονάδες και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα σε δομές που διαχειρίζονται Ν.Π.Δ.Δ. ή χρηματοδοτούμενες και εποπτευόμενες για τον ίδιο σκοπό δομές που διαχειρίζονται Ν.Π.Ι.Δ.

Προς επίτευξη της πληρέστερης κατανόησης του έργου που δύναται να παράγουν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας όταν η διοικητική ικανότητα συνδυάζεται με την εμπειρία και την στόχευση προς την εκπαίδευση, την αγωγή και την ποιότητα, παρατίθεται ακολούθως συγκεντρωτικό απόσπασμα του “Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα” και των “Δράσεις Αγωγής Κοινότητας” των απολογιστικών καταστάσεων που περιοδικά υπέβαλε στις αρμόδιες Αρχές το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “Ε.Π.Ψ.Υ.Π.Ε. «ΙΡΙΣ»” από τις αρχές του 2015 έως και τον Αύγουστο 2016. Ευχαριστούμε το Προεδρείο του Φορέα για το δικαίωμα στην προβολή του υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ.: 2106441945, 2107705008, 6936851393

    elGreek